CRMS Bell Schedules

 

NEW CAMPUS – REGULAR BELL SCHEDULE (effective 11/27/17)
  Start End
Advisory 7:30 AM 7:50 AM
2 7:53 AM 8:46 AM
3 8:49 AM 9:42 AM
4 9:45 AM 10:38 AM
LUNCH 10:38 AM 11:18 AM
5 11:20 AM 12:13 PM
6 12:16 PM 1:09 PM
7 1:12 PM 1:42 PM
8 1:45 PM 2:15 PM
EARLY RELEASE SCHEDULE
  Start End
Advisory 7:30 AM 7:48 AM
2 7:51 AM 8:39 AM
3 8:42 AM 9:30 AM
4 9:33 AM 10:21 AM
L 10:21 AM 11:01 AM
5 11:03 AM 11:51 AM
6 11:54 AM 12:42 PM
7/8 12:45 PM 1:15 PM
*Rotate period 7/8 each week.
ASSEMBLY SCHEDULE
  Start End
2 7:30 AM 8:21 AM
3 8:24 AM 9:15 AM
Assembly 9:18 AM 9:48 AM
4 9:51 AM 10:42 AM
L 10:42 AM 11:22 AM
5 11:24 AM 12:15 PM
6 12:18 PM 1:09 PM
7 1:12 PM 1:42 PM
8 1:45 PM 2:15 PM
*No Advisory on assembly schedule.

 

ACTIVITY SCHEDULE
  Start End
Advisory 7:30 AM 7:45 AM
2 7:48 AM 8:43 AM
3 8:46 AM 9:41 AM
4 9:44 AM 10:39 AM
L 10:39 AM 11:19 AM
5 11:21 AM 12:16 PM
6 12:19 PM 1:14 PM
Activity 1:14 PM 2:15 PM
LATE START SCHEDULE
(2-Hour Delay)
Start End
2 9:30 AM 10:17 AM
3 10:20 AM 11:07 AM
4 11:10 AM 11:57 AM
L 11:57 AM 12:36 PM
5 12:38 PM 1:25 PM
6 1:28 PM 2:15 PM
*No Advisory on late start schedule.